Olikheter och inkludering lönar sig

Olikheter och inkludering lönar sig

Under sommar månaderna valde jag att läsa böcker och forskningsrapporter om olikheter och inkludering.

Jag ville förstå ännu bättre hur:

 • företag kan och organisationer bli mer inkluderande
 • ledarna kan bli mer inkluderande
 • och på vilket sätt påverkar olikheter och inkludering företagens konkurrenskraft

Jag har läst och återläst många rapporter, från Sverige och hela världen, som visar effekterna av olikheter och inkludering.

Målet var att hitta konkreta tips till ledare och organisationer:

 • Hur du som ledare bli mer inkluderande?
 • Hur din organisation kan skapa en arbetsplats?
 • Hur din organisation kan också skaffa sig konkurrensfördelar med hjälp av olikheter och fler perspektiv?

En av rapporterna var McKinsey's Diversity Wins: How Inclusion Matters är den tredje rapport av McKinsey's strävan att titta närmare på business case för olikheter, och följer Why diversity matters (2015) and Delivering through diversity (2018).

Rapporten visar mycket tydligt hur och på vilket sätt olikheter och perspektiv skapar lönsamhet och konkurrenskraft. De tips och råd som denna rapport understryker:

 • Öka representationen av olikheter bland ledare och kritiska roller
 • Förstärk ledarskapet och utkräv ansvar på att de levererar målen för inkludering och olikheter (mångfald)
 • Genom rättvisa och transparens säkerställ lika möjligheter för alla
 • Främja öppenhet, ta itu med partiskhet och diskriminering
 • Främja tillhörighet genom stöd för en bredd paraply av olikheter

Kontakta mig för mer information om hur jag eller någon av mina kollegor av The Inclusive Leaders Institute kan stötta dig för mer inkludering och konkurrenskraft.

ergin özdemir föreläsare inclusive leaders institute inkludering diversityadvocate