Välkommen till Ergin Özdemir, offentlig talare från Sverige.

  • |
  • +46-70-302 9898

Om Ergin

Ergin Özdemir är en social entreprenör, mångfaldsförespråkare och en av Sveriges främsta offentliga talare. Hans tillvägagångssätt för ökad mångfaldskunnighet är tvådimensionell. Genom att arbeta med ledare, arbetsgivare och institutioner ökar han deras ”Mångfalds-IQ” så att de kan bygga, bevara och utnyttja kraften hos grupper som innehar mångfald. Samtidigt hjälper Ergin individer att lära sig hur man utnyttjar mångfalden till sin fördel när de går in på arbetsmarknaden.

I över 20 år har Ergin arbetat outtröttligt för att skapa möjligheter för människor med olika bakgrund att inte bara bli en del av, utan också att omvandla arbetsplatser i grunden. Hittills har han initierat cirka 50 praktikplatser i Sverige, gjort det möjligt för ett antal studenter i Turkiet att genomföra stipendiatutbildning genom stipendier. Ergin grundade även stiftelsen "Årets mångfaldsbragd".

Genom sina presentationer och workshops använder Ergin otaliga verkliga exempel och den senaste forskningen för att visa att i stället för att vara en börda kan mångfalden, i alla dess skepnader, erbjuda en konkurrensfördel för varje organisation. Allt som krävs är att vi breddar vår syn på vart vårt samhälles supermakter finns.

Läs mer om Ergin Özdemir - Inspirationsföreläsare 

 

Om Ergin Özdemir

Ergin Özdemir - Videos