En kärleksimmigrants krokiga väg till jobb och integration

En kärleksimmigrants krokiga väg till jobb och integration
- föreläsning med föreläsare Ergin Özdemir

Att gå in på arbetsmarknaden kan för många se ut som en omöjlig uppgift. Men det behöver inte vara så. Mångfald kan vara en styrka om du vet hur du ska använda den. Är du redo att visa din styrka?

Är du redo att lära dig hur du använder dina olika färdigheter för att skapa framgångar för företag och organisationer?

 

Välkomna till föreläsningen om integration, där vår föreläsare Ergin Özdemir kommer att ta er genom en resa för att förstå begreppet integration och dess betydelse i vårt samhälle idag.

 

Integration är ett nyckelord i dagens samhälle, där det finns ett ökande behov att förstå och hantera olikheterna som finns inom organisationen.

 

Integration är en process där individer och grupper som kommer från olika bakgrunder smälter samman i en gemensam kultur och delar samma värderingar och normer. Det är viktigt att förstå att integration inte handlar om att ge upp ens egen identitet, utan snarare om att skapa en gemensam grund av värderingar och normer där individer från olika bakgrunder kan trivas och fungera väl tillsammans.

 

Enligt de senaste siffrorna är risken att vara arbetslös fyra gånger större för en person som är född utomlands än en person som är född i Sverige. Vägen till en anställning och integration i det svenska samhället kan vara lång och besvärlig. Denna verklighet har inte varit främmande för Ergin. Efter att ha ansökt om mer än 600 anställningar under sex månader, där Ergin blev nekad gång på gång, nådde han slutligen sin framgång. Resten är historia.

 

Människor med olika bakgrunder blir bestående värdefulla tillgångar för sina arbetsgivare, särskilt med viss vägledning och möjligheter. Ergin har under de senaste 20 åren underlättat detta. Han har hjälpt mer än 70 personer att förvandla besvikelser och frustration till glädje och stolthet genom att hjälpa dem att gå in i meningsfulla anställningar.

 

Föreläsningen börjar med Ergin’s betraktelser och upplevelser som nyanländ i Sverige när han var på jakt efter sitt första jobb. Ett jobb är så mycket mer än inkomster. Jobbet öppnar också nya dörrar till integration och hitta sin sammanhang i dagens samhälle. Ett jobb är den kortaste vägen till integration.

Under föreläsningen kommer vi titta närmare på hur integration är en nyckelfaktor för att skapa social sammanhållning och öka förståelsen mellan olika grupper i samhället. Det kommer att finnas möjlighet till att diskutera hur integration kan hjälpa till att minska segregation och sociala klyftor, samt bidra till en starkare ekonomi och ökat välstånd.

 

En viktig faktor för att uppnå integration är att skapa inkluderande samhällen där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett bakgrund. Deltagarna kommer att kunna diskutera strategier för att skapa inkluderande samhällen, till exempel genom att främja interkulturell förståelse och dialog, samt genom att utbilda och öka medvetenheten om kulturella skillnader och värderingar.

 

Det finns förstås utmaningar som uppstår i processen av integration och hur man kan övervinna dessa. De vanligaste hindren för integration är diskriminering, rasism och bristande utbildning. Under föreläsningen kommer deltagarna gemensamt diskutera strategier för att övervinna dessa hinder, till exempel genom att öka medvetenheten om vikten av integration och genom att skapa program för att främja integration på arbetsplatsen och i utbildningssystemet.

 

Avslutningsvis kommer Ergin Özdemir att uppmana åhörarna att engagera sig i processen av integration och att arbeta tillsammans för att skapa inkluderande samhällen där alla individer och grupper kan trivas och känna sig delaktiga. Han kommer att betona vikten av att fortsätta att sträva efter att öka förståelsen och toleransen för olika kulturer och att främja integration som en nyckelfaktor för ett starkare och mer sammanhängande samhälle.

 

 

Dela på sociala medier

Kontakta Ergin Özdemir - Föreläsare för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Ergin Özdemir - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.