Mångfald som konkurrensmedel

Mångfald som konkurrensmedel

En mångfaldsrevolution sker på arbetsplatser över hela världen. Fler och fler organisationer utnyttjar fördelarna med att ha flera olika grupper. Kan det här ge dig en konkurrensfördel?