Mångfald som konkurrensmedel

Mångfald som konkurrensmedel
- föreläsning med föreläsare Ergin Özdemir

En mångfaldsrevolution sker på arbetsplatser över hela världen. Fler och fler organisationer utnyttjar fördelarna med att ha flera olika grupper. Kan det här ge dig en konkurrensfördel?

En mångfaldsrevolution har förändrat arbetsplatser runt om i världen. Är din arbetsplats nästa?

 

I dagens globala samhälle är det alltmer viktigt att organisationer se möjligheterna med mångfald, olikheter och perspektiven för att skapa en konkurrensfördel och differentiera sig från sina konkurrenter. Mångfald kan vara en stor tillgång för en organisation och genom att omfamna och dra nytta av det kan du skapa en starkare företagskultur och öka kundförtroendet.

 

Först och främst, vad menar vi med mångfald? Mångfald innebär att inkludera människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv i organisationen. Det kan inkludera faktorer som kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariationer. En varierad arbetsstyrka kan ge organisationen en större pool av talanger och kunskaper att ta av, och därmed öka innovation och produktivitet.

 

Forskning visar att företag och organisationer som är inkluderande och har färdigheter att utnyttja sina anställdas skillnader får en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.

 

Föreläsningen "Mångfald som konkurrensmedel" innebär att Ergins mer än 20-åriga erfarenhet hjälper hundratals företag och organisationer att utföra just detta.

Företag och organisationer kan dra nytta av mångfalden som konkurrensmedel på flera sätt

  • En arbetsstyrka med mångfald och olikheter med inkluderande ledarskap ger organisationen ett ökat kundförtroende. Kundbasen idag blir alltmer varierad och inkluderande. Genom att ha en mångfaldig arbetsstyrka kan organisationen bättre förstå sina kunder och anpassa sig efter deras behov och preferenser. Detta kan leda till ökad förtroende och lojalitet bland kunderna.

  • Olikheterna ger organisationen en större pool av talanger att rekrytera från. Genom att inkludera människor med olika bakgrunder och perspektiv kan organisationen få tillgång till nya idéer och innovationer, vilket kan ge en konkurrensfördel gentemot andra organisationer som inte har en lika mångfaldig arbetsstyrka.

  • För att dra nytta av mångfalden som konkurrensmedel är det viktigt att organisationen har en inkluderande kultur där alla anställda känner sig välkomna och respekterade. Detta kan uppnås genom att ha en öppen kommunikation, lyhördhet och empati gentemot alla anställda oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning eller religion. Det är också viktigt att se till att alla anställda har samma möjligheter och att undvika alla former av diskriminering.

  • Organisationen kan också använda mångfald och olikheter som en styrka i marknadsföring och varumärkesbyggande. Organisationen kan marknadsföra sig som en inkluderande och mångfaldig arbetsplats, vilket kan attrahera både kunder och potentiella anställda.

Efter avslutad föreläsning har deltagarna fått

  • Inspiration och en tydligare uppfattning om hur en arbetsplats med fokus på mångfald ser ut och upplevs.

  • Insikt om organisationens resurser, förmågor och var/vilka insatser behöver göras för att inte bara öka mångfalden/olikheterna utan också kunskaperna om det inkluderande ledarskapet

  • Aktuella metoder på beprövade sätt (best practice).

  • Konkreta metoder för att införa mångfald på beprövade sätt i vilken organisation som helst.

Föreläsningen finns vanligtvis tillgänglig i antingen halv- eller heldagsformat och kan skräddarsys för att passa din organisations unika krav och mål.

 

Dela på sociala medier

Kontakta Ergin Özdemir - Föreläsare för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Ergin Özdemir - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.