Välkommen till Ergin Özdemir, offentlig talare från Sverige.

  • |
  • +46-70-302 9898

Mångfald som konkurrensmedel

Mångfald som konkurrensmedel

En mångfaldsrevolution har förändrat arbetsplatser runt om i världen. Är din arbetsplats nästa?

Forskning visar att företag och organisationer som är inkluderande och har färdigheter att utnyttja sina anställdas skillnader får en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.

Föreläsningen "Mångfald som konkurrensmedel" innebär att Ergins mer än 20-åriga erfarenhet hjälper hundratals företag och organisationer att utföra just detta.

Den visar hur du kan:

Öka produktiviteten genom att skapa en arbetsmiljö där alla anställdas unika perspektiv är inblandade i utvecklingen av produkter, affärsinitiativ och kundrelationer.

Locka, rekrytera och behålla människor med olika perspektiv genom att integrera äkta möjligheter till professionell utveckling i organisationen.

Utnyttja mångfald på arbetsplatsen för att skapa ökad lönsamhet och produktivitet jämfört med dina konkurrenter.

Föreläsningen finns vanligtvis tillgänglig i antingen halv- eller heldagsformat. Föreläsningen kan även skräddarsys för att passa din organisations unika krav och mål. Efter avslutad föreläsning har deltagarna fått:

Inspiration och en tydligare uppfattning om hur en arbetsplats med fokus på mångfald ser ut och upplevs.

Aktuella metoder på beprövade sätt (best practice).

Konkreta metoder för att införa mångfald på beprövade sätt i vilken organisation som helst.

Fyll i formuläret och klicka på Skicka meddelande så kommer jag att återkomma till dig inom kort.