Integration med föreläsare Ergin Özdemir

Integration med föreläsare Ergin Özdemir

Enligt Riksrevisionens rapport från 2015 (Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens – Rätt insats i rätt tid?);

”… vi i Sverige inte lyckas särskilt väl med att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens. Det framgår bl.a. av stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda samt av att risken för arbetslöshet är nästan tre gånger så hög för den senare gruppen. Generellt tar det också lång tid för nyanlända att komma i arbete samtidigt som en hög andel av de utrikes födda är överkvalificerade för sina jobb.”

Enligt rapporten tar det långtid för en nyanländ få sitt första jobb i Sverige. Jag försökte minnas hur det var för mig när jag kom till Sverige som kärleksimmigrant. Inte alla som kommer till Sverige är flyktingar som har flytt förtryck, kring och elände.

Jag insåg rätt så snabbt att den utbildning som jag hade var inte så relevant och gångbar i Sverige. Som oljeingenjör borde jag kanske blivit kär i en norska och inte en svenska. Nu var det som det var och jag behövde hitta ett jobb.

Det hade bara gått knappt 6 månader sedan jag hade kommit till Sverige. Jag gick till Arbetsförmedlingen och hoppades på att de skulle hjälpa mig att hitta ett jobb i Sverige. Jag var utbildad ingenjör, sedan många år entreprenör och kunde prata bra engelska. Efter en halvtimme säger arbetsförmedlaren till mig; ”sådana som du har inte en chans i arbetsmarknaden, jag tycker du ska gå tillbaka”. Det var absolut inget alternativ.

Video - Ergin Özdemir - En kärleksimmigrants väg till jobb och integration

 

På mindre 2 år efter detta möte, var jag fastanställd på Telia som supporttekniker. Inom ett halvår blev jag teamledare. Ett halvår till blev jag Helpdeskchef i Stockholm och ett år till blev jag regionchef för alla tekniker i Stockholm med runt 160 - 200 anställda och konsulter.

Jag hade lyckats med konststycket att komma in på en postgymnasial utbildning som systemtekniker och efter det har sökt över 600 jobb på mindre än 6 månader. Jag vet det är många siffror och det är svårt att hänga med. Jag själv blir förvånad varje gång jag berättar detta i mina föreläsningar. Det är nästan som om det är någon annan som hade gått genom allt detta.

”Vilken hjälteinsats tänker jag. Vad modigt. Wow!” Jag pratar inte om mig själv. Hjälten i denna berättelse är Uffe. Det var han som vågade anställa en som var annorlunda. En som var för engagerad, för på och för angelägen. Uffe var min första chef som valde att anställda mig när så där 600 andra inte gjorde det. När jag var väl anställd var det så mycket enklare att hitta nyare utmaningar som låg i linje med vad jag ville göra.

Vi i Sverige kan bli så mycket bättre på att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens. Det kräver företag, organisationer och ledare som är nyfikna och inkluderande. Tur som det är går att träna att bli mer inkluderande. Många forskningsrapporter lyfter fram ett antal inkluderande beteenden som ledare behöver bli bättre på. När ledarna och företagen blir mer inkluderande öppnas möjligheterna för hela organisationen att bli kreativ och innovativ. De företagen jämfört med sina konkurrenter har stora konkurrensfördelar och är mer lönsamma.

Hör gärna av dig för en föreläsning hur du och din organisation bli mer inkluderande och kan blir mer konkurrenskraftiga.