Om Ergin Özdemir - Föreläsare

Presentation av Ergin Özdemir - Föreläsare

Ergin Özdemir är en social entreprenör, mångfaldsförespråkare och en av Sveriges främsta offentliga talare. Hans tillvägagångssätt för ökad mångfaldskunnighet är tvådimensionell. Genom att arbeta med ledare, arbetsgivare och institutioner ökar han deras "Mångfalds-IQ" så att de kan bygga, bevara och utnyttja styrkan hos olika grupper. Samtidigt hjälper Ergin individer att lära sig hur man utnyttjar mångfalden till sin fördel när de blir en del av arbetskraften.

Sedan flytten till Sverige från Turkiet 1993 har Ergin, som beskriver sig själv som "kärleksinvandrare", konsumerat otal frågeställningar gällande mångfald och integration. Hans egen erfarenhet av ett samhällssystem, som gör det oavsiktligt "nästan omöjligt för en invandrare, med eller utan utbildning, att integrera sig i det svenska samhället", tvingade honom att börja dela "perspektivet sett från vår sida". Ergin är utbildad inom IT och fick slutligen sitt första "genombrott" på en svensk arbetsplats där han snabbt arbetade sig upp till ledningspositioner. Detta övertygade honom om vikten av att göra det möjligt för andra att få en chans att visa vad de kan göra lika bra.

Som det sedermera visade sig skulle Ergins definition av mångfald sträckas ännu längre när hans son, Håkan, diagnostiserades med autism för över 20 år sedan. Sedan dess har Ergin arbetat outtröttligt för att skapa värdiga möjligheter för människor med olika bakgrund att inte bara bli en del av, utan också att omvandla arbetsplatser i grunden. Hittills har han initierat cirka 80 praktikplatser i Sverige, gjort det möjligt för ett antal studenter i Turkiet att genomföra stipendiatutbildning genom stipendier. Ergin har även grundat stiftelsen "Årets mångfaldsbragd", som delar ut ett pris för bästa mångfaldsprestation.

Genom hans presentationer och workshops visar Ergin hur en son med autism har gjort det möjligt för honom att bli en lugnare, mer fokuserad, välplanerad och paradoxalt mer spontan person med de fördelar som växer långt bortom hans personliga liv. Uppbackad av otaliga verkliga exempel och seriös forskning har Ergin kunnat visa att mångfald är en konkurrenskraft, snarare än att vara en börda, för alla organisationer. Allt som krävs är att vi breddar vår syn på vart vårt samhälles supermakter finns.