Att attrahera och nyttja mångfald och olikheter

Att attrahera och nyttja mångfald och olikheter
- Föreläsning med föreläsare Ergin Özdemir

Att bearbeta och dra fördelar av olikheter och perspektiv inom team kan verka vara överväldigande. Men med lite vägledning kan du se hur du ser till att din investering i mångfald är hållbar och långvarig. Kom igång idag!

Vill du göra din mångfaldsinvestering hållbar och långvarig?

I en alltmer globaliserad värld är det viktigt att locka kandidater med olika bakgrund. När du etablerar dig som ett företag som strävar efter olikheter kan fler kandidater söka jobb hos dig.

 

Detta ger dig ett större antal kandidater samtidigt som du ökar den totala mångfalden i ditt företag. Olikheterna och de olika perspektiven kommer att stärka din arbetskraft genom att ge erfarenhet och kunskap ur olika perspektiv. Förändringar i dina jobbannonser och rekryteringsmetoder gör att du kan nå fler kandidater från olika bakgrunder.

 

Denna föreläsning hjälper dig att identifiera och attrahera talanger med olika bakgrund men hjälper dig även att se till att de känner sig hemma i ditt företag så att de stannar, bidrar och utvecklar din verksamhet.

 

Denna föreläsning fokuserar på att utforska hur olikheter kan användas som en tillgång i en organisation. Med en passion för att främja inkludering och förståelse kommer Ergin att diskutera fördelarna med en varierad arbetsstyrka och undersöka strategier för att skapa en miljö som uppmuntrar och stödjer olikheter. Genom praktiska exempel och verktyg kommer du att lära dig hur du kan dra nytta av olikheterna i din organisation för att öka innovation, förbättra produktiviteten och stärka företagets varumärke. Denna föreläsning är avsedd för ledare och anställda på alla nivåer som är intresserade av att förbättra sin organisations prestation genom att omfamna mångfald och inkludering, och som vill lära sig av en engagerande och kunnig föreläsare som Ergin Özdemir.

 

Föreläsningen inleds med en diskussion om varför olikheter och olika perspektiv är viktigt för organisationer. Vi går närmare in på hur en varierad arbetsstyrka med olika bakgrunder och erfarenheter kan bidra till en ökad innovation, bättre produktivitet och en starkare företagskultur. Vi fördjupar också oss in i hur organisationer som är öppen och inkluderande gentemot alla anställda kan öka trivseln och engagemanget, vilket i sin tur kan leda till en minskad personalomsättning.

 

Efter att ha diskuterat fördelarna med en diversifierad arbetsstyrka kommer vi gå vidare till att diskutera strategier för att skapa en miljö som uppmuntrar och stödjer inkludering och mångfald. Vi kommer i mindre grupper diskutera vikten av att ha en öppen kommunikation, lyhördhet och empati gentemot alla anställda oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning eller religion. Alla inkluderande ledare ska sträva efter att skapa en miljö där alla anställda har samma möjligheter och att undvika alla former av diskriminering.

 

Målet med föreläsningen är att få fram praktiska exempel och verktyg för att dra nytta av olikheter och de olika perspektiven i din organisation.

Det skulle kunna vara

  • att ha en rekryteringsprocess som är öppen och inkluderande
  • att använda olikheter och perspektiv som en styrka i marknadsföring och varumärkesbyggnade
  • att ha en ledningsgrupp som speglar mångfalden i arbetsstyrkan
  • att ha en kultur där olika åsikter och perspektiv uppmuntras och respekteras

Inkludering och mångfald är en kontinuerlig process som kräver engagemang och uppmärksamhet från hela organisationen. Alla ledare kan och ska rusta sig med insikter, kunskaper och verktyg för att fortsätta arbeta mot en mer inkluderande arbetsmiljö och att aldrig sluta sträva efter att öka mångfalden i organisationen.

 

Dela på sociala medier

Kontakta Ergin Özdemir - Föreläsare för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Ergin Özdemir - Föreläsare gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.