Välkommen till Ergin Özdemir, offentlig talare från Sverige.

  • |
  • +46-70-302 9898

Jag vill hellre använda mig av begreppet olikheter istället för mångfald

1 september 2022 av ERGIN ÖZDEMIR img

När jag beslutade mig för att börja fokusera mer på hur mångfalden påverkade en arbetsgrupp, företag och samhälle, jag hittade andra svar än jag trodde.

Nu är det 12 år sedan jag var med kursen Företagsläsning hos Handelshögskolan i Stockholm, där vi fick massor av nya kunskaper och perspektiv. En av våra lärare var Gabriella Fägerlind som  som sade fler gånger om att mångfald handlade mer om perspektiv, om hur vi människor tänkte om orsak och verkan. Hon tipsade om sin bok, Mångfald i Praktiken, som jag har läst ett par gånger och Scott E. Page's book The Difference.

Hon pratade mer om "olikheter" än "mångfald" och hennes bok ger konkreta tips och råd hur grupper med olikheter kan skapa mer kreativitet och innovation.

The Difference handlar om hur vi tänker i grupper, om hur vår kollektiva visdom överstiger summan av dess delar. Varför kan team av människor hitta bättre lösningar än briljanta individer som arbetar ensamma? Och varför är de bästa gruppbesluten och förutsägelserna de som bygger på just de egenskaper som gör var och en av oss unika? Svaren ligger i olikheter – inte hur vi ser ut utanför, utan hur vi ser ut inuti, våra distinkta verktyg och förmågor.

Jag tänker att när vi använder oss begreppet mångfald menar vi etnicitet. Begreppet olikheter är bredare och omfamnar andra olikheter.

Jag tycker båda böckerna är mycket relevant till dig som ledare som vill blir mer inkluderande. Du kommer att hitta perspektiv och verktyg om hur du kan förhålla dig till olikheterna i din omgivning.

Jag vill avsluta med en citat från Warren Buffet "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn." Investera i dig själv, i kunskap och fakta.

 

Direct Link: https://www.ergin.se/blog/ergin-ozdemir/jag-vill-hellre-anvanda-mig-order-olikheter-istallet-for-mangfald-11